top of page

Veri koruması

1. Bir bakışta veri koruma Genel bilgiler

Aşağıdaki bilgiler, bu web sitesini ziyaret ettiğinizde kişisel verilerinize ne olduğuna dair basit bir genel bakış sağlar. Kişisel veriler, kişisel olarak tanımlanabileceğiniz tüm verilerdir. Veri koruma konusuyla ilgili ayrıntılı bilgi, bu metnin altında listelenen veri koruma beyanımızda bulunabilir.

Bu web sitesinde veri toplama


Bu web sitesinde veri toplamadan kim sorumludur?

Bu web sitesinde veri işleme, web sitesi operatörü tarafından gerçekleştirilir. İletişim bilgilerini bu veri koruma beyanındaki "Sorumlu kuruluş hakkındaki not" bölümünde bulabilirsiniz.

Verilerinizi nasıl topluyoruz?

Bir yandan verileriniz bize ilettiğinizde toplanır. Bu olabilir, için. Örneğin, bir iletişim formuna girdiğiniz veriler.

Diğer veriler, BT sistemlerimiz tarafından web sitesini ziyaret ettiğinizde otomatik olarak veya sizin izninizle kaydedilir. Bu temelde teknik verilerdir (ör. İnternet tarayıcısı, işletim sistemi veya sayfa görüntüleme süresi). Bu veriler, bu web sitesine girdiğiniz anda otomatik olarak toplanır.

Verilerinizi ne için kullanıyoruz?

Web sitesinin hatasız olmasını sağlamak için verilerin bir kısmı toplanmaktadır. Kullanıcı davranışınızı analiz etmek için diğer veriler kullanılabilir.

Verilerinizle ilgili olarak hangi haklara sahipsiniz?

Saklanan kişisel verilerinizin kaynağı, alıcısı ve amacı hakkında istediğiniz zaman ücretsiz olarak bilgi alma hakkına sahipsiniz. Ayrıca bu verilerin düzeltilmesini veya silinmesini talep etme hakkına da sahipsiniz. Veri işlemeye onay verdiyseniz, bu izni ileride istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Ayrıca, kişisel verilerinizin işlenmesinin belirli koşullar altında kısıtlanmasını talep etme hakkına da sahipsiniz. Ayrıca yetkili denetim makamına şikayette bulunma hakkına da sahipsiniz.

Veri korumayla ilgili başka sorularınız varsa istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.

2. Barındırma ve İçerik Dağıtım Ağları (CDN) WIX

Web sitemizi Wix.com Ltd., 40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv 6350671, İsrail'de (bundan sonra "WIX") barındırıyoruz.

WIX, web siteleri oluşturmak ve barındırmak için bir araçtır. Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, kullanıcı davranışı, ziyaretçi kaynakları, web sitesi ziyaretçilerinin bölgesi ve ziyaretçi sayısı WIX yardımı ile analiz edilir. WIX, web sitesinin sunumu ve güvenliği sağlamak için gerekli olan çerezleri tarayıcınızda depolar (gerekli çerezler).

Veriler, İsrail'deki WIX sunucularında saklanır. İsrail, veri koruma yasası kapsamında güvenli olan üçüncü bir ülkedir. Bu, İsrail'in Avrupa Birliği'ndeki veri koruma düzeyine karşılık gelen bir veri koruma düzeyine sahip olduğu anlamına gelir.

Ayrıntılar WIX veri koruma beyanında bulunabilir: https://de.wix.com/about/privacy.

WIX kullanımı, GDPR'nin 6. Maddesinin 1. paragrafına dayanmaktadır. Web sitemizi olabildiğince güvenilir bir şekilde sunmak konusunda meşru menfaatimiz var. Karşılık gelen bir muvafakat talep edilmişse, işleme münhasıran Madde 6 Paragraf 1 lit. a GDPR; onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir.

3. Veri korumaya ilişkin genel bilgiler ve zorunlu bilgiler

Bu web sitesinin operatörleri kişisel verilerinizin korunmasını çok ciddiye almaktadır. Kişisel verilerinizi gizli olarak ve yasal veri koruma düzenlemelerine ve bu veri koruma beyanına uygun olarak işliyoruz.

Bu web sitesini kullandığınızda çeşitli kişisel veriler toplanır. Kişisel veriler, kişisel olarak tanımlanabileceğiniz verilerdir. Bu veri koruma beyanı, hangi verileri topladığımızı ve bunları ne için kullandığımızı açıklar. Ayrıca bunun nasıl ve ne amaçla yapıldığını da açıklar.

İnternet üzerinden veri aktarımının (örneğin e-posta ile iletişim kurarken) güvenlik açıkları olabileceğine dikkat çekmek isteriz. Verilerin üçüncü şahısların erişimine karşı tam olarak korunması mümkün değildir.

Sorumlu kuruluşa not

Bu web sitesinde veri işlemeden sorumlu kuruluş:

Doreen Heuer

Gauseworth 19

31311 Uetze

Sorumlu kuruluş, tek başına veya başkalarıyla birlikte kişisel verilerin (örneğin isimler, e-posta adresleri, vb.) İşlenme amaçlarına ve yöntemlerine karar veren gerçek veya tüzel kişidir.

Depolama süresi

Bu veri koruma beyanında belirli bir saklama süresi belirtilmedikçe, kişisel verileriniz, veri işleme amacı artık geçerli olmayana kadar bizde kalacaktır. Silme için meşru bir talepte bulunursanız veya veri işlemeye verdiğiniz izni iptal ederseniz, kişisel verilerinizi saklamak için yasal olarak izin verilen başka nedenlerimiz olmadıkça verileriniz silinecektir (örn. Vergi veya ticari saklama süreleri); ikinci durumda, silme, bu nedenler artık geçerli olmadığında gerçekleşir.

ABD'ye veri aktarımı hakkında not

ABD merkezli şirketlerin araçları web sitemize entegre edilmiştir. Bu araçlar aktif olduğunda, kişisel verileriniz ilgili şirketlerin ABD sunucularına aktarılabilir. ABD'nin AB veri koruma yasası anlamında güvenli bir üçüncü ülke olmadığını belirtmek isteriz. ABD şirketleri, ilgili kişi olarak buna karşı yasal işlem başlatamadan, kişisel verileri güvenlik yetkililerine ifşa etmekle yükümlüdür. Bu nedenle, ABD yetkililerinin (ör. Gizli hizmetler) verilerinizi izleme amacıyla ABD sunucularında işlediği, değerlendirdiği ve kalıcı olarak depoladığı göz ardı edilemez. Bu işleme faaliyetleri üzerinde hiçbir etkimiz yoktur.

Veri işlemeye verdiğiniz onayın iptali

Birçok veri işleme işlemi yalnızca sizin açık onayınız ile mümkündür. Onayınızı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. İptalden önce gerçekleştirilen veri işlemenin yasallığı iptalden etkilenmez.

Özel durumlarda veri toplanmasına itiraz etme ve doğrudan reklam verme hakkı (Madde 21 GDPR)

VERİ İŞLEME SANATA DAYALI İSE. 6 ABS. 1 LIT. E VEYA GDPR, HER ZAMAN ÖZEL DURUMUNUZDAN KAYNAKLANAN NEDENLERLE KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE İTİRAZ HAKKINIZ VARDIR; BU AYRICA BU HÜKÜMLERE DAYANAN PROFİLLENDİRME İÇİN de geçerlidir. İŞLEMİN GEREKLİ OLDUĞU İLGİLİ YASAL DAYANA BU GİZLİLİK POLİTİKASINDA BAŞVURULABİLİR. İTİRAZ EDERSENİZ, İLGİNİZİ GERÇEKLEŞTİREN, YÜRÜTEN VEYA UYGULAYAN İŞLEM İÇİN ZORUNLU NEDENLER SAĞLAMADIĞINIZ, MADDE 21 PARA 1 GDPR'YE GÖRE HAK İTİRAZINI GÖZETMEDİĞİ SÜRECE, ETKİLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİ ARTIK İŞLEMEYECEĞİZ.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ DOĞRUDAN REKLAM AMACIYLA İŞLENMİŞSE, KİŞİSEL VERİLERİN BU TÜR REKLAM AMACIYLA İŞLENMESİNE HER ZAMAN İTİRAZ ETME HAKKINIZ VAR

EKLEMEK İÇİN; BU AYRICA BÖYLE DOĞRUDAN REKLAMLARLA BAĞLANTILI OLARAK PROFİL OLUŞTURMA İÇİN de geçerlidir. İTİRAZ EDERSENİZ, KİŞİSEL VERİLERİNİZ ARTIK DOĞRUDAN REKLAM AMACI İÇİN KULLANILMAYACAKTIR (GDPR 21 (2) MADDESİNE GÖRE İTİRAZ).

Yetkili denetim makamına itiraz hakkı

GDPR'nin ihlali durumunda, veri sahipleri, bir denetim makamına, özellikle de ikamet ettikleri üye devlette, işyerinde veya iddia edilen ihlalin yerinde şikayette bulunma hakkına sahiptir. Şikayette bulunma hakkı, diğer idari veya adli çözüm yollarına halel getirmeksizin mevcuttur.

Veri taşınabilirliği hakkı

Onayınıza dayanarak veya size veya üçüncü bir tarafa ortak, makine tarafından okunabilir bir formatta devredilen bir sözleşmenin yerine getirilmesiyle otomatik olarak işlediğimiz verilere sahip olma hakkına sahipsiniz. Verilerin başka bir sorumlu kişiye doğrudan aktarılmasını talep ederseniz, bu yalnızca teknik olarak mümkünse yapılacaktır.

SSL veya TLS şifreleme

Güvenlik nedenleriyle ve web sitesi operatörü olarak bize gönderdiğiniz siparişler veya sorular gibi gizli içeriğin iletimini korumak için bu site SSL veya TLS şifrelemesini kullanır. Şifreli bir bağlantıyı, tarayıcının adres satırının "http: //" den "https: //" e değişmesi ve tarayıcı satırınızdaki kilit simgesiyle tanıyabilirsiniz.

SSL veya TLS şifrelemesi etkinleştirilirse, bize ilettiğiniz veriler üçüncü şahıslar tarafından okunamaz.

Bilgi, silme ve düzeltme

Yürürlükteki yasal hükümler çerçevesinde, saklanan kişisel verileriniz, bunların kaynağı ve alıcısı ve veri işlemenin amacı hakkında ücretsiz bilgi alma ve gerekirse bu verileri düzeltme veya silme hakkına sahipsiniz. Kişisel veriler konusunda başka sorularınız varsa istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İşlemenin kısıtlanması hakkı

Kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz. Bu amaçla istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. İşlemenin kısıtlanması hakkı aşağıdaki durumlarda mevcuttur:

Tarafımızdan saklanan kişisel verilerinizin doğruluğuna itiraz ederseniz, genellikle bunu kontrol etmek için zamana ihtiyacımız vardır. Test süresince kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.
Kişisel verilerinizin işlenmesi hukuka aykırı bir şekilde gerçekleşmiş / gerçekleşmişse, silme yerine veri işlemenin kısıtlanmasını talep edebilirsiniz.

Artık kişisel verilerinize ihtiyacımız yoksa, ancak bunlara yasal hak talepleri uygulamak, savunmak veya ileri sürmek için ihtiyacınız varsa, kişisel verilerinizin silinmesi yerine işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.
GDPR 21. Maddenin 1. Fıkrası uyarınca bir itirazda bulunduysanız, çıkarlarınız ve bizim çıkarlarımız tartılmalıdır. Kimin çıkarlarının geçerli olduğu henüz belli olmadıkça, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.

Kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtladıysanız, bu veriler - saklanması haricinde - yalnızca sizin izninizle veya yasal iddiaların oluşturulması, uygulanması veya savunulması veya başka bir gerçek veya tüzel kişinin haklarının korunması için kullanılabilir. veya Avrupa Birliği veya bir üye devlet tarafından işlenen önemli kamu yararı nedenleriyle.

4. Bu web sitesinde veri toplama E-posta, telefon veya faks ile istek

Bizimle e-posta, telefon veya faks yoluyla iletişime geçerseniz, talebiniz, ondan elde edilen tüm kişisel veriler (isim, talep) dahil olmak üzere, talebinizin işlenmesi amacıyla tarafımızdan saklanacak ve işlenecektir. Bu verileri izniniz olmadan aktarmayız.

Bu veriler, talebinizin bir sözleşmenin ifasıyla ilgili olması veya sözleşme öncesi önlemleri almak için gerekli olması koşuluyla, GDPR Madde 6 (1) (b) temelinde işlenir. Diğer tüm durumlarda, işleme bize gönderilen soruların etkili bir şekilde işlenmesindeki meşru menfaatimize (GDPR Madde 6 Paragraf 1 lit. f) veya sizin izninize (Madde 6 Paragraf 1 lit. a GDPR) dayanmaktadır. ) sorgulanırsa.

İletişim talepleri aracılığıyla bize gönderdiğiniz veriler, sizden silmemizi, saklama izninizi iptal etmemizi veya veri saklama amacı artık geçerli olmayana kadar (örneğin, talebiniz işlendikten sonra) bizde kalacaktır. Zorunlu yasal hükümler - özellikle yasal saklama süreleri - etkilenmeden kalır.

5. Eklentiler ve Araçlar


Genişletilmiş veri korumalı YouTube

Bu web sitesi YouTube'daki videoları entegre eder. Web sitesinin operatörü Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dır.

YouTube'u genişletilmiş veri koruma modunda kullanıyoruz. YouTube'a göre, bu mod, YouTube'un videoyu izlemeden önce bu web sitesini ziyaret edenler hakkında herhangi bir bilgi saklamamasını sağlar. Ancak, verilerin YouTube iş ortaklarına aktarılması, genişletilmiş veri koruma modu tarafından mutlaka hariç tutulmaz. Video seyrediyor olsanız da olmasanız da YouTube, Google DoubleClick ağına bu şekilde bağlanır.

Bu web sitesinde bir YouTube videosu başlattığınız anda, YouTube sunucularına bir bağlantı kurulur. YouTube sunucusu, hangi sayfalarımızı ziyaret ettiğiniz konusunda bilgilendirilir. YouTube hesabınızda oturum açtıysanız, YouTube'un sörf davranışınızı doğrudan kişisel profilinize atamasını etkinleştirirsiniz. Bunu YouTube hesabınızdan çıkış yaparak önleyebilirsiniz.

Ayrıca YouTube, bir videoyu başlattıktan veya benzer tanıma teknolojilerini (örneğin cihaz parmak izi) kullandıktan sonra cihazınıza çeşitli çerezler kaydedebilir. Bu şekilde YouTube, bu web sitesinin ziyaretçileri hakkında bilgi alabilir. Bu bilgiler, diğer şeylerin yanı sıra, video istatistikleri toplamak, kullanıcı dostluğunu geliştirmek ve sahtekarlığa teşebbüsleri önlemek için kullanılır.

Gerekirse, üzerinde hiçbir etkimizin olmadığı bir YouTube videosunun başlamasından sonra başka veri işleme işlemleri tetiklenebilir.

YouTube, çevrimiçi tekliflerimizin çekici bir sunumu için kullanılmaktadır.

Bu, Madde 6 (1) (f) GDPR anlamında meşru bir menfaati temsil eder. İlgili bir izin talep edilmişse, işleme yalnızca Madde 6 (1) (a) GDPR; onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir.

Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi YouTube'daki veri koruma beyanında bulabilirsiniz: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Besucherzaehler-kostenlos.de'den ziyaretçi sayacı

Bu web sitesi, web sitesi görüntülemelerinin sayısını kaydetmek için harici bir sayaç kullanır. Bunu yapmak için, harici bir web sitesinden bir Java betiği yüklenir. Https://www.besucherzaehler-kostenlos.de sunucusu, erişimin IP adresini genellikle anonim olarak ve sınırlı bir süre için bir LOG dosyasına kaydeder. Bu düzenli olarak ve geri alınamaz bir şekilde silinir.

Sayacın doğru çalışmasını sağlamak için ziyaretçi sayacı, ziyaretçinin bilgisayarına bir oturum çerezi de kaydeder. Bu genellikle kapatılır kapatılmaz tarayıcıdan silinir. Bu çerezde hiçbir kişisel bilgi saklanmaz. Yalnızca erişilen alan bilgisinin yanı sıra ziyaretçiyi önceden sayılmış olarak işaretlemek için bir Boolean etiketi (doğru / yanlış) içerir.

Bunun ötesinde ziyaretçi sayacından hiçbir kişisel veya kişisel veri toplanmaz. Erişimlerin takibi veya atanması hiçbir zaman mümkün değildir.

Kaynak:

eRecht24

bottom of page